Nieuws

Van slimme apparaten naar slimme diensten

Door Yoni Mous op 19 oktober 2017

Laat er geen twijfel over bestaan: de Internet of Things-trein staat op het punt om te vertrekken. Als Belgische bedrijven hem niet willen missen, is het nu tijd om te reageren. Daarbij moeten we meer doen dan simpel apparaten verkopen of netwerken installeren. Vooral telecom- en energiebedrijven hebben er alle baat bij om een ecosysteem met bijkomende diensten te ontwikkelen.

In de technologiewereld zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen die zoveel opwinding en buzz veroorzaken als het internet of things, smart living en de smart city. Het idee dat we miljarden voorwerpen aan het internet gaan hangen (van vuilnisbakken en koelkasten over straatverlichting en medische apparatuur tot elektriciteitsmeters en camera’s) zodat ze hun data in real time kunnen delen, is dan ook een bijzonder interessante propositie, zowel voor de bedrijven die deze infrastructuur moeten gaan uitbouwen, als voor de consumenten en gebruikers die er uiteindelijk de vruchten van moeten plukken.

Dat deze markt binnen enkele jaren zal ontploffen, daar is ongeveer iedereen het over eens. Over hoeveel apparaten er tegen 2020 geconnecteerd zullen zijn, lopen de schattingen uiteen van iets meer dan twintig tot ruim vijftig miljard. Momenteel zouden het er zowat zes miljard zijn. De omzetgroei die dit meebrengt, gaat bokkensprongen maken in dezelfde grootteorde, verwachten de marktonderzoeksbureaus.

Ook in ons land beweegt er een en ander. Antwerpen heeft de ambitie om de eerste slimme stad van Vlaanderen te worden en wil zichzelf als een soort proeftuin aanbieden aan bedrijven die met de technologie willen experimenteren. De eerste netwerken waarmee de sensoren die aan de voorwerpen gekoppeld zijn hun data door de lucht kunnen sturen, zijn ondertussen ook geïnstalleerd. Verder zijn er ook verschillende steden en gemeenten (Aalter, Bonheiden,…) die elk apart kleinere projecten opzetten om tot een of andere “smart”-ervaring te komen. De consumentenmarkt roert zich al evenzeer: het aantal slimme thermostaten en geconnecteerde beveiligingscamera’s die tegenwoordig te koop zijn, zijn al lang niet meer op twee handen te tellen.

Het klinkt allemaal veelbelovend (en dat is het zeker ook), maar de waarheid is dat we nog maar drie jaar van 2020 zijn verwijderd en dat de markt voor dit soort toepassingen op dit moment nog zeer gefragmenteerd is en nog maar in zijn kinderschoenen staat. Er is nog quasi geen standaardisering, de verschillende producten zijn nog veel te veel aparte eilanden van elkaar die nog veel te weinig op elkaar inspelen of mekaar versterken en er is nog altijd geen duidelijke marsrichting over waar het nu allemaal naartoe gaat. Ook op de consumentenmarkt zijn het nog vooral gadget-achtige toestellen die tot nu toe de hoofdmoot uitmaken: nice to have, maar nog lang geen need to have.

Zo’n situatie brengt zowel gevaren als opportuniteiten met zich mee. De opportuniteit is dat het nog alle kanten uit kan en dat de toekomstige marktleiders nog lang niet vast staan. Daar liggen kansen voor onze ondernemingen. Het gevaar in België is dat we te inert reageren en de kaas van ons brood laten eten. De telecomoperatoren zouden meer zin voor initiatief aan de dag mogen leggen. In hun eigen voordeel trouwens. De markt voor internet en mobiele telefonie is verzadigd, dubbele groeicijfers zitten er hier al lang niet meer in. Nieuwe klanten die langs de voordeur binnenkomen, verdwijnen langs de achterdeur geruisloos naar de concurrentie, op zoek naar nog lagere prijzen. Wie als telecomoperator nu de eerste bold moves zet, heeft veel kans om uit te groeien tot dé trusted supplier op deze nieuwe markt.  En dat heeft zo wel zijn voordelen. Een veel hogere klantenbinding bijvoorbeeld, want een klant is niet alleen voor zijn telecom aan een leverancier gebonden, maar voor ongeveer zijn complete huis of zelfs leven, een lage churn (uitstroom van klanten) en flink hogere marges. Ook voor de consument lijkt een gebundeld aanbod aantrekkelijk: slechts één leverancier om zijn huis slimmer te maken en vooral zijn leven hierdoor te vergemakkelijken (smart living).

De voorwaardes om tot zo’n ideaalbeeld te komen, vergen wel meer inspanning dan het verkopen van een slimme camera of rookmelder. We moeten evolueren van smart devices naar smart living. En dat kan alleen door bijkomende diensten te gaan aanbieden. Cru gezegd: wat heeft u aan een slimme camera als hij inbrekers aan uw voordeur detecteert, maar op geen enkele manier een call center kan verwittigen voor hulp? Welke meerwaarde heeft een slimme energiemeter die enkel automatisch de meterstanden doorgeeft, maar die je geen inzicht geeft in je verbruik, via, pakweg, een app op je smartphone? Waarom zou je een wearable dragen die je bloedsuikerspiegel in de gaten houdt, als je nog altijd naar een dokter moet gaan om de resultaten te interpreteren?

De telecomindustrie is natuurlijk een heel ander beestje dan de energiesector of de gezondheidszorg. Het is voor hen dus zaak om de juiste strategische partners te kiezen die een en ander mogelijk kunnen maken. Ik geloof dat de tijd is aangebroken om hier serieus naar te kijken.

Daar zal trouwens ook de eindgebruiker uiteindelijke van profiteren. Want het is pas zodra er kritische massa is in deze markt dat andere bedrijven hun karretje aan de marktleider zullen vasthaken en ook mee diensten en apparaten zullen gaan ontwikkelen. En pas dan zal je een hefboomeffect kunnen zien dat de hele markt vooruit katapulteert.

Met Janssens Field Services willen we deze innovatie mee trekken. Welke telecomoperator springt mee in het bad?

 

Door Koen Verbergt, CEO Janssens Field Services

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is Darwinisme voor pensioenen

Door Yoni Mous op 16 oktober 2017

Koen Verbergt – CEO Janssens Field Services

Maandag 4 september 2017 — Neen, het is niet alleen de schuld van de regering dat er veel werklozen zijn en het is nog minder de taak van die regering om dat alleen op te lossen! Jobactivatie is namelijk ook een essentiële taak voor werkgevers die zich niet uit de markt willen laten drukken door agielere concurrenten.Vooral bedrijven die op zoek zijn naar technische profielen, ICT’ers of geschoolde arbeiders hebben het moeilijk om het juiste talent aan te trekken. Een opvallende tendens daarbij is dat hoe langer hoe meer bedrijven hun vacatures proberen in te vullen via opleidingen die ze zelf organiseren.

En, wel ja, waarom ook niet? Ondernemers zijn nu eenmaal ondernemend. In plaats van aan de zijlijn te staan roepen dat het onderwijs tekortschiet, of dat het allemaal de schuld van de multinationals is omdat ze de markt van het talent afromen met hogere lonen, extra’s en andere bonussen stemt dit resultaat mij bijzonder gunstig. Het betekent namelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet langer een marketing buzz is, maar een volwaardig element vormt van de strategie waarmee bedrijven zich op de markt willen positioneren en onderscheiden.

Ik zou nog een stap verder willen gaan want het is al te gemakkelijk om de overheid of de regeringen in dit land met de vinger te wijzen voor een falend beleid van arbeidsmarktactivatie. Niet dat ik onze instellingen verdedig of stel dat ze hun rol allemaal ten volle en ten goede spelen, maar de krapte op de arbeidsmarkt is een maatschappelijk probleem. Dat kan enkel een oplossing krijgen als de ganse maatschappij, inclusief ondernemers en werkgevers, de neuzen in dezelfde richting zet. MVO betekent daarom veel meer dan wat etnische, gender- of CO2-quota op te nemen in één of ander obscuur managementrapport en dan vrolijk verder de kop in het zand te steken.

Ik ben er trouwens zeker van dat het stimuleren van bedrijfsinterne academies de drempel tot de arbeidsmarkt verlaagt, niet alleen voor laagopgeleiden of mensen met een migratie-achtergrond maar evenzeer voor gediplomeerde werknemers. Ons managementteam huldigt dit principe al sinds mijn vennoten en ik besloten om met onze onderneming Janssens Field Services de extra mijl af te leggen. In onze JFS Academy hebben wij de voorbije tien jaar niet minder dan 750 werknemers opgeleid. Sommigen vonden daarbij hun weg naar andere bedrijven, zelfs bij concurrenten, maar dat mag geen reden zijn om geen opleiding meer te organiseren. Alleen door te blijven inzetten op bedrijfsinterne scholing kunnen ondernemingen zich op Darwiniaanse wijze aanpassen en overleven. En net dat laatste is van cruciaal belang om onze gezamenlijke rijkdom op peil te houden. Met hoe meer we aan de slag zijn en blijven, hoe zekerder we zijn dat de pensioenfactuur niet doorgeschoven hoeft te worden naar de volgende generatie. Ook dat is lijfsbehoud van ondernemers.

 

Koen Verbergt, CEO van Janssens Field Services

Slimme Thermostaten en glasvezelbekabeling zorgen voor (slimme) jobs

Door Yoni Mous op 11 oktober 2017

Janssens Field Services organiseert zelf (unieke) opleiding om aan vraag te kunnen voldoen

Dinsdag 10 oktober 2017 — Er is een groot tekort aan techniekers. Om toch maar de juiste mensen te kunnen vinden, leiden alsmaar meer bedrijven hun eigen personeel op. Zo ook Janssens Field Services (JFS) dat slimme thermostaten plaatst en glasvezelbekabeling en andere zogenaamde Internet of Things (IoT) projecten uitrolt.

Janssens Field Services groeit in de hippe technologieën van het moment: glasvezel, slimme meters en het Internet of Things. Toch heeft het merendeel van het personeel niet meer dan een humanioradiploma. Omdat het onderwijs niet de profielen aflevert die nodig zijn om deze nieuwe technologieën te implementeren, leidt het bedrijf zijn personeel zelf op.

“De vraag naar slimme thermostaten, glasvezelbekabeling en andere zogenaamde Internet of Things (IoT) projecten stijgt. De profielen die nodig zijn om dit soort projecten uit te voeren worden door ons onderwijs niet afgeleverd. Het gaat over nieuwe producten, waarvoor nog geen opleidingsaanbod bestaat. Daarom  leiden we ons personeel zelf op in onze JFS Academy. Een diploma is geen voorwaarde. Wij zoeken mensen met een goede basiskennis en de juiste attitude, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst”, vertelt Koen Verbergt, CEO van Janssens Field Services.

In Deurne is JFS momenteel gestart met de installatie van glasvezelkabels bij bedrijven en particulieren, samen met partners Engie Fabricom en Jacops in het consortium Go4Fibre. Tegen het einde van dit jaar zullen ongeveer vijfduizend woningen aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk. Daarna volgen de Diamantwijk en de Antwerpse binnenstad. JFS leidde al 40 mensen op voor dit glasvezelproject en 15 techniekers zijn nu volop in training. Daar komen de komende jaren nog eens 150 mensen bij. JFS leidt jaarlijks ongeveer zo’n 200 mensen op in zijn intern opleidingscentrum.

Voor deze opleiding glasvezel krijgen de techniekers zowel een theoretische als een fieldopleiding.

Vraag naar slimme thermostaten stijgt

Janssens Field Services zal de komende maanden bovendien 25 mensen aanwerven en opleiden om tegemoet te komen aan de vraag naar slimme thermostaten. Ook deze opleiding is uniek.

Het aantal slimme toestellen in huis zal alleen maar stijgen. “Meer en meer mensen leren de slimme thermostaat kennen. Slimme thermostaten laten niet enkel toe om energie te besparen en je energieverbruik op te volgen, ze zorgen ook voor comfort om je verwarming vanop afstand op en af te zetten”, aldus Koen Verbergt.

“Installateurs komen niet kant-en-klaar van school.”

Door Yoni Mous op 5 oktober 2017

Artikel: www.jobat.be 30 september 2017

Janssens Field Services sluit aan bij SOLUTIONS 30

Door Koen Verbergt op 11 mei 2016

Janssens Field Services sluit aan bij SOLUTIONS 30 om de groeiversnelling in de Benelux te realiseren en om pan-Europese klanten beter te kunnen bedienen.

Antwerpen – Het Belgische JANSSENS FIELD SERVICES (JFS) en het Franse SOLUTIONS 30, Europees leider in oplossingen voor nieuwe technologieën, kondigen een verregaande samenwerking aan. Dankzij een aandelenparticipatie van 50% door de Franse groep krijgt JFS toegang tot het omvangrijke Europese netwerk van SOLUTIONS 30.

Christophe Vervroegen (COO JFS), Gianbeppi Fortis (CEO SOL30) en Koen Verbergt (CEO JFS)

Christophe Vervroegen (COO JFS), Gianbeppi Fortis (CEO SOL30) en Koen Verbergt (CEO JFS)

Janssens Field Services (JFS) is een snelgroeiende onderneming die gespecialiseerd is in de uitgebreide technische dienstverlening voor telecomoperatoren, energieleveranciers, IT-integratoren, fabrikanten van elektronische apparatuur en beveiligingsbedrijven. Met een omzet van 29 miljoen euro in 2015 en 500 hoogopgeleide technici is JFS een marktleider op de Benelux-markt.

De oprichters van Janssens Field Services, die dankzij deze operatie tot het kapitaal van SOLUTIONS 30 toetreden, het directiecomité en alle medewerkers op sleutelposities zullen nauw samenwerken met het management van SOLUTIONS 30 om commerciële synergieën te ontwikkelen binnen het gezamenlijke klantenbestand en om de operationele platformen te integreren.

In een reactie op de aankondiging verklaart Koen Verbergt, CEO en mede-oprichter van Janssens Field Services: « We zijn onder de indruk hoe snel Gianbeppi Fortis en zijn team SOLUTIONS 30 tot op vandaag hebben uitgebouwd en zijn uitermate trots om te kunnen samenwerken en de Benelux-markt verder te ontwikkelen in de komende jaren. We dekken samen op basis van één contract tot 70% van de Europese woning- en bedrijvenmarkt af, of de klanten nu gevestigd zijn in Brussel, Parijs, Stuttgart, Amsterdam, Milaan of Madrid.

Samengaan met SOLUTIONS 30 is de meest evidente manier om onze groei te versnellen, omdat wij op basis van hetzelfde economische model werken, onze klanten op dezelfde manier in wederzijds partnership bedienen en vooral dezelfde benadering hebben van het menselijk kapitaal dat elke dag opnieuw het verschil maakt. Daarnaast zal de ervaring met externe groeicreatie van SOLUTIONS 30 ook onze ontwikkeling in de Benelux helpen versnellen. »

Gianbeppi Fortis, CEO van Solutions 30 besluit: « Wij zijn zeer verheugd dat we de deal met Janssens Field Services, een bedrijf dat we sinds 2011 kennen, hebben rondgekregen. We zijn vooral onder de indruk hoe de oprichters en hun teams de onderneming hebben uitgebouwd tot een toonaangevende technologische dienstenleverancier in de Benelux. Wij zullen kapitaliseren op de expertise van Janssens Field Services en zijn kennis van de markt om onze dekking van de Beneluxmarkt nog te vergroten. Omdat onze klanten groeien en consolideren op Europees niveau is het voor ons essentieel om over genoeg kritische massa te beschikken in de regio’s waarin we actief zijn, zodat we onze klanten de nodige schaalvoordelen kunnen aanreiken. »

 

 

Over SOLUTIONS 30:

De groep SOLUTIONS 30 (voorheen PC30) is de Europese marktleider in oplossingen voor nieuwe technologieën. Haar objectief is om de technologische veranderingen die ons dagelijks leven transformeren toegankelijk te maken voor particulieren en bedrijven: gisteren IT en internet, vandaag digitaal en morgen de technologieën die de hele wereld onderling steeds meer in real time verbinden. Meer dan 7 miljoen interventies werden sinds de oprichting uitgevoerd door een netwerk van technici dat georganiseerd is om kort bij de klanten te kunnen opereren. Vandaag is Solutions 30 actief in gans Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België en Duitsland.

SOLUTIONS 30 staat genoteerd op de beurs Alternext – ISIN FR0010263335 – code ALS30

Meer informatie vindt u op de website www.solutions30.comWord vandaag lid van onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven