MVO

Wij dragen ons steentje bij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische wijze economische, ecologische- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen.

Ecologische overwegingen – Sociale overwegingen:

Continu verbeteringsproces:

De oprichting van de werkgroep MVO in 2012

Economische overwegingen:

Het stimuleren en ondersteunen intrapreneurship binnen de groep: begeleiden van medewerkers die met start-up, spin-off of op andere manieren met een eigen bedrijf willen beginnen, indien dit past binnen de bredere groepsstrategie.

Ecologische overwegingen:

De CO2-afdruk verkleinen

• Kiezen voor vloerverwarming in de vernieuwde kantoren

• Een haalbaarheidsstudie over hernieuwbare energie in kantoren en magazijnen

Sociale overwegingen:

Het verhogen werknemersparticipatie via ondernemingsraad

• Het comité van veiligheid en gezondheid

• Het feestcomité

• Het verwelkomingcomité nieuwe medewerkers

• Begeleiding na ontslag of heroriëntatie van mensen met baan mismatch

• Begeleidingsprogramma voor medewerkers met burn-out of bore-out

• Begeleidingsprogramma voor medewerkers met problematisch alcohol- of druggebruik.

Meer informatie kunt u vinden in onze gedragscode die u hier kan downloaden.

Klik hier om terug te gaan

Onze klantenWord vandaag lid van onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven